Assemblea general ordinaria 22-març i taller intercultural

Es convoca l’assemblea general ordinaria amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’ordre del dia
  2. Lectura i aprobació de l’acta anterior
  3. Renovació de la junta coordinadora
  4. Pla d’activitats 2014-2015
  5. Materials de la biblioteca
  6. Precs i preguntes

Lloc: Local d’associacions de Silla

Hora: 20:30

—–

Previament a l’assemblea, hi haurà un taller intercultural enmarcat en el projecte Grundtvig Actolerance obert per a tota la gent que vinga. (17’30)